ÇAKRAZ PLAJI

| Yücel Pansiyon

Çakraz Plajı
Bartın İli’ne bağlı Amasra İlçesi’nin 14 km doğusunda yer alır. Kuzeyini Karadeniz çevrelerken, güneyinde ise Küre dağları bulunmaktadır. Çakraz’ın deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 25 m’dir. Bölgenin orta kısımlarına rastlayan Çakraz Ovası bir dere ile ikiye bölünür.
Çakraz’da deniz turizmi Haziran’da başlayıp Eylül’ün sonuna kadar sürer. Bozköyaltı, Çakraz ve Delikli Şile plajları en çok bilinen plajlarıdır. Bu plajlar dışında çevrede deniz turizmi için uygun sayısız koy bulunmaktadır.
Yazılı Gökçeağaç ve Gürcüoluk Dağlarının içinde bulunan yaylalar ise yayla turizmini de Çakraz ve çevresinde mümkün kılmaktadır.
Çakraz ve yöresi karbonatlı kayaçların yoğun olduğu bir yer olarak dikkati çeker. Bu jeolojik yapı mağara oluşumunu kolaylaştırmıştır. Takriben 7 km. uzaklıktaki Gürcüoluk Mağarasının Mimari, Elektrifikasyon ve Çevre Düzenlemesi projelerinin yapılandırma çalışmalarına Kültür Bakanlığına bağlı DÖSEM tarafından başlanmıştır. Gürcüoluk Mağarası 53 doğal odadan meydana gelmekte ve dikit sarkıt, traverten, soğan ve makarna oluşumlarla donanmıştır. Türkiye’de önemli mağaralar arasında sayılır. Yöre turizmine önemli katkılarda bulunacağı tahmin edilmektedir.